en ro de

Anunț achiziție directă proiect POIM 149842

În cadrul proiectului "Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Domogled – Valea Cernei și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management integrat” se achiziționează:Echipamentele electronice, accesorii și licențe

Specificații tehnice - Achiziție echipamente electronice, accesorii și licențe