en ro de

Centrul de vizitare turistică al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

 

Situat pe Str. Uzinei nr.9, la ieșirea din Băile Herculane spre Baia de Aramă.

           Centrul de vizitare turistică al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei a fost realizat în cadrul proiectului “Managementul conservării biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”. Centrul de vizitare a fost proiectat şi conceput cu scopul de a oferi turiştilor şi tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu cât mai reprezetativă în ce priveşte bogăţiile naturale (geografie, floră, faună, peisaje, geomorgologie, etc.) şi valorile culturale (comunităţi, tradiţii, etnologie) prezente în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei.

Acesta este structurat pe 3 nivele fiecare având o semnificaţie aparte:

  • Demisolul intruchipează “lumea peşterilor” şi prezinta în format 3D macheta a 6 din cele mai reprezentative peşteri din parc. Tot aici se găseşte şi o machetă 3D a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei pe care sunt prezentate principalele obiective şi trasee turistice.

  • Parterul este dedicat informaţiilor generale despre parc: localizare, limite, trasee turistice, rezervaţii naturale, habitate sit-uri Natura 2000, etc. Aici se pot afla detalii despre biodiversitatea florei şi faunei (specii endemice, rare, protejate), peisajele deosebite, zonarea internă a parcului, formele de turism ce se pot practica şi regulile de vizitare a parcului.

  • Etajul are în centrul său omul (comunitatea locala) care este deasupra tuturor. Aşa cum bine ştim, toate au fost create ca să fie stăpânite de către om şi acestuia îi este la îndemână să protejeze sau să distrugă valorile naturale.